Find by tag

ku winner kwa Mliswa kwaka vhiringa ma stand eku norton

Roja: mamuka sei landlord?
Landlord: tamuka mamukawo
Roja:ndanga ndichida kukuudzai kuti ndapinda ndapinda.
Landlord: uri kuti kudii ko iwe?
Roja: imba yenyu yaidhura plus taingotenga magetsi imi musinga tengi
Landlord: aka?
Roja: ndapiwa chibage plus mafuta ekubikisa ne stand ne ZANU-PF.
Landlord:taura nyaya yako
Roja:kupera kwemwedzi ndava kubva pano ndonogara Ku stand kwangu
Landlord: OK zvakana.

(next day after Themba Mliswa wins by elections)
Roja:kupera kwemwedzi handichabuda pamba pano nekuti bato redu radyiwa saka ma stands atakavimbiswa hakuchina.
Landlord: handiti wamuwona munhu abva pano nguva dziya?
Roja: ehe ndamuwona.
Landlord: ato bhadhara rent yekupinda mumba mako.mari yacho ndatumira mwana  Ku boarding school.
Roja:saka ndoita sei ??
Landlord: bvunza bato rako.

kana usina bubvisa pfuma unoenda kudenga here?

Isaac: Munhu akafa asina kuroora (kubvisa pfuma) anoenda here kudenga?
Mike: Achiendepi iye akambotadza kuenda kwaatezvara.

dai hangu ndiri bepa nhau

Murume aigara achiverenga newspaper nguva dzese.

Mukadzi: aaa dai ndiri newspaper
Murume: sei wadaro?
Mukadzi: nekuti waigara wakangondibata
Murume: neniwo ndaishuwira kuti dai waiva newspaper
Mukadzi: sei wadaro
Murume: nekuti ndaiti ndikakuverenga nhasi ndobva ndarasa mangwana ndotenga rimwe.

Ndichaka guta, tadya Zanu PF

Husband: Babe dont worry about preparing me some food. Ndichakazvimbirwa, tichangobva zvedu kudya Zanu PF paNorton apo.

N'anga uchatambura kwemakore gumi

mumba masangoma:
MURAPWA: Asekuru ndauyawo kuti ndizonzwa kuti upenyu hwangu hwuri sei pamberi apa!
N'ANGA: "Iii mzukuru,ndiri kuona uchimbotambudzika zvakaoma kwemakore gumi!!"
MURAPWA:"Asi zvichizoita nani here kana 10years dzacho dzapfuura?"
N'ANGA:   "Hongu,zvichaita nani nokuti unenge wajaira!"

Mushini wekubata mbavha

Svondo rapera kuJapan kwakagadzirwa mushini wekubata mbavha. Pawakasvika USA wakabata  mbavha 750 withn 1hour.
Ku Zambia wakabata 1000 within 30mins.
Pawakasvika Zimbabwe, paMBARE within 15mins wanga watobiwa! 

Zvinombofamba sei nhai vavakidzani?

Zvinombo famba sei?
Musi wauno pinda ne hure mumba, vavakidzani vanokuona. 
Asi musi wauno birwa nembava, hapana anozviona sei?

Madaidzirwo oita vana baba mazuva ano

Mazuva ano varume vakudaidzwa nekuwana:

$1000 zvichikwidza: Honey.                   
$700 - $900: Sweetheart 
$400 - $600: Daddy.       
$200 - $300: Baba Bee, Baba Vee etc...         
$100 - $190: Mhofu, Dhewa, Shumba, Mukanya etc...                                  
$100 zvichi dzika: Madzibaba, Munhu washe etc...

Masasi ekupenga - charles manuchi

Breaking News:
Vamwe ana Baba vaakutonzi ana Manyuchi!
Kupedza 1 round in 2min 45sec

Chii chiri nani jere kana university

Hanzi Zimbabwe Prisons and Correctional services irikubetsera vasungwa kuti kana vabuda mutorongo waone mabasa ekuita but varikubuda mumauniversity varikushaya mabasa saka ndechipi chirirani kuenda kujeri kana kuuniversity?

motivation before game rebhora

Interviewer Nhai Dauda, Coach Chitembwe vakuudzai kuti chii pamanga mava kupinda mu ground?
Dauda: ndangonzi ndiudze boys kuti mari yapinda

Masasi ekupenga - pillow fight muZimbabwe

In western countries, pillow fighting with your partner tends to be an interesting game but in Zimbabwe it is a dangerous game......simply because ma pillow edu akazara nhumbi sharu nematombo eminamato!!. Unokuvara heavy!

Tsamba kuna admin

Dear Admin
ndarwara ndirikuno kuhospital ma nurse anga aronga kut ndipihwe mubhedha saka ndazovati mubhedha ndinawo ndipei zvenyu wardrope. Saka zvinenge zvaita ndirikunzwa varikungotaura izvozvi hanzi ward ward kudii woye, kureva kuti iwardrop yavarikutaura nezvayo ndofunga. mozonditumirawo chingoro chekuitakurisa

Chihera - musoro wemba

Chihera achirairwa natete avekunoroorwa
Tete: Zvauriwe Chihera uzive kuti murume ndiye musoro wemba 
Chihera: kana iye ari  musoro ini ndiri bhareta

Tamba - Wadiwa Bond Note

Reserve Bank
P.O Box MY 123456789
Money Way
Bank

Wadiwa Bond Note

Ndanyora ino tsamba kuti ndikuzivisevo kuti pano pauri kuda kuuya pabarika, huye US dollar ndiye achiri hake pamoyo womurume! Vana pula, pound, euro, yen naana metcazh vakatowoneka havo vakatodzokera vasati vasakadzwa.

Ini ndakambotsungirira asi zvino ndapfidza hangu, ndangogarira vana vangu! Ko ndichaendepi ndachembedzwa kudai?

Zvino huya hako wakagadzirira. Murume wawada unema domestic violence anotyisa chose. Haatye! Kana mapurisa aakutomutyawo. Saka wotosimba zvako.

Ndini wako akarambwa

Rand