Gal: Tiikaroorana unofanira kuregedza fodya
Boy : Horaiti
Gal : nedoro
Boy : iri bho.
Gal : hapasisina zvekuenda ku Down Town , kana kuBowls Club, ku eclipse toenda tese kana uchienda.
Boy : zviri munzeve
Gal : wosiyana nenyaya yekunoona bhora nemaface ako totsvaga Dstv redu bhora roonerwa mumba.
Boy: ka1
Gal : hapana chimwe chandasiya here? Chii chimwe chaunoda kurega?  Boy: ndoda kurega ukuroora!
Shamwari yangu ngaiuye kumba kwedu hanzi handei kunogocha ini ndabva ndatenga magaka nematomato netuma onions tasvika pabraai stand akubudisa chibage chinyoro ndasiya ndamutema nemagaka ini
Vamwe mai mukombi vakafonerwa vakati driver ndinokumbirawo udzikise volume yeradio yako. Driver akadzikisa volume vanhu vese mukombi vakanyarara. Mai vaye vakaisawo foni yavo pa loud vakati: "Hallo baba vaChipo matiiko?" zvikanzi  nemurume: "Ndati sei wasiya usina kurasa weti yako irimubucket?"
Chidhakwa chabva kubhawa chasvika pamba pacho chirikutadza kupinza key kuti chivhure door nekubvunda nedoro ,neighbour comes, "let me unlock the door for you",and chidhakwa replies "Dnt trouble yoself iwe bata imba chete kuti isa sheka sheka".
Kubva tiri mafomu 1 mateacher edu aisheedza register achitanga nesurname e.g Peter Gomo ainzi Gomo Peter. Zvakazopera tamu form 3 pakauya mumwe mface ainzi Admire Jendera
Teacher asked Themba how tall was Tshaka? 
Themba: 1 km Sir,
Chinoz vakabva vapwatika havo nokuseka.....
Teacher: unosekei Chinoz? And he said, zvataurwa naThemba ... 
Teacher: chindiudza answer iwewe.....
Chinoz: 30 cm! hanti zvanga zvakanyorwa kuti Tshaka Zulu was a ruler..
Husband brings second wife home to 1st wife.. Introduces her and 1st wife prepares food for them. After eating the happy 1st wife takes second fiddle for tour of their homestead. Vasvika padanga maiguru explains.
"Mainini ndo mombe dzedu idzi 100, dzenyu 50 dzangu 50".. mainini was shocked. They go padanga rembudzi.. "dzenyu 15 dzangu 15".. Vanotenderera and mainini is all smiles coz this woman is so understanding and amazing..
Then vanosvika pamakuva emumusha and there are 4 graves there and maiguru explains. "This first one is for amwene.. She was talkative, kuda kuonesa maningi.." "Pa5 days chete ndaroorwa havana kunditorera 5mins changa chava chando..".. 
And this second one kkkk kababamunini kakati ndarara nako kakuda kuudza mukoma wako." Mangwana acho chaiwo kakarova pasi." Kikiki.. 
"Iri rechitatu iye murume wedu uyu kundivigira mumwe mukadzi, kana ndimiwo.." Ndakangomutambira sanhasi uyu haana kundinetsa kuuraya mangwana acho chaiwo.." 
This fourth .........
Gules havana kuzombopedzisa, mainini vanga vakuSprinter kudzokera kumba, kutora handbag ravo.. Havana kuzomboonekwa futi!!!!
Hanzi mumwe muface akaroora akachata saka aibvunza kuti ndoziva sei kuti mkadzi wangu i virgin.Zvikanzi neumwe, "Unotenga virgin test. Paint ye Black neye Red ne Sando." Zvikanzi ndodii nazvo? Zvikanzi, "Wopenda rimwe jende red rimwe black, wobvisa bhurugwa. Ukanzwa mukadzi akati aaah handisati ndamboona machende akadai worova munhu nesando"
Imwe shasha yakapfuura nepacamp in tha morning ndokuona officer vachiita mapress up's zvikanzi "Officer munhu wamuri kukwira haasisipo!"
Paive panyaradzo apo mbatya dzeimwe pfambi dzaigovewa,yakange yafa neAIDS.Ambuya vaigova mbatya vakabva vaona G string ndokuti shuwa chirwere ichi chakaipa kubva chadya bhurugwa remuzukuru wangu kusiya tambo chete.
Rimwe benzi rakagara haro mumuti...ndobva rangozo zvidonhedza pasi vanhu vaiva pasi vakati ko chii zvikanzi : "ndiri avocado... ndaibva"
Hanzi Mfundisi akanzi huyai mundinamatirewo nemurwere. Paakasvika achida kunamata akavhunza kuti munonzwei, zvikanzi Ebola . Mfundisi akabva abuda achifambisa achiti haisati yavanomunamato wayo.
A pastor was casting out a demon "ndiwe ani?" Demon "ndini vatete vake" Pastor "unodei maari?" Demon "ndoda kuti awinhe lotto this week" Then the pastor lowers his voice and whispers "buda maari upinde mandiri"
Wife:honey hanty u go fo fishing pa maweekends??
Hubby:yes my love.
Wife:Hove yako yafona yati ine nhumbu.
Hupenyu hwakaoma ndirikunzwa hangu mwana wepanextdoor ari kuchemera sadza mai vacho varikuti hapana hupfu iye arikuti arikuda rakadaro risina hupfu