Find by tag

Surgery - mazita avana chiremba

Imagine  the day before u have major surgery you are introduced to the team that will be performing it .
Dr Urayayi
Dr Kufa
Nurse Marufu

Unenge ucharamba surgery yacho 

Bond Notes - Dudu muduri katswe

Du-du muduri !!!!
 Katswe !!!

Du-du muduri

Katswe !!! 

Rand muduri !!!
 
Katswe!!!!! 

Pula muduri !!!!

Katswe !!!! 

USA muduri 

Katswe!!!!! 

Bond muduri !!!!!!

Tozotamba mangwana ndadedzwa na mama

Nhamo yekupedzisira

Wakamborohwa nenhamo here kushaya pekutangira kushaya zvekuita , kugumirwa kuedza zvese zvichiramba ,kusvika pastage yekuda kutengesa calendar 

Vanhu vari ku batwa sugar diabetes

Chinoz: Ndirikutya kuenda kuchipatara, vanhu vakawanda varikubatwa sugar these days. Nemadiro angu eSadza ndogona kubatwa Upfu.

Wakurunga here?

Rimwe benzi rakatenga sugar 20kg, rikadira murwizi. Rakabva ratanga kunwa mvura rikanzwa isinganaki, rikabata musoro rigere pasi richichema.
Pakabva pasvikawo rimwe benzi, rikabvunza kuti unochemei? Iro rikati ndadira 20kg yesugar murwizi asi mvura haisi kunaka. 
Zvikanzi iwe unenge unonyanyisawo kupenga! Wakurunga here?

Masasi ekupenga - pastor vachidzinga dhimoni

Pastor vaiedza kudzinga demon , " mweya wepoverty out!!! Demoni rikati ndoendepi imi makapfeka bhachi remubhero"

baby feeder ku small house

Mumwe murume akaita small house kuMbare, saka akanga asisauye kumba,  ndokubva mukadzi wake atevera ikoko. Ndokuwana murume akagadzikwa musofa akapfekedzwa baby feeder, achidyiswa nespoon. 
Mukadzi akatsamwa, zvikanzi: "Imi murikuitei murume mukuru handei kumba!". 
Zvikanzi nemurume... "Atiti" 

Driver iwe speed yako yakawandisa

Zvidhakwa 3 zvakakwira taxi zvakadhakwa heavy. Taxi driver akangostarter mota akabva adzima akati tasvika vasina kumbofamba Chidhakwa 1 chakaburuka chakatenda;chidhakwa 2 chakaburitsa mari chikabhadhara. Chechi 3 chakapa driver zimbama. Driver akafunga kuti raona zvaitika akabva abvunza kuti ko wandiroverei? Chidhakwa chikati speed yako yakawandisa, ko dai watiuraya

Zvinoreva eco wepana ecocash

Ukataura chinhu mubako kana muhova panoita maungira. 
Rinenge riri voice rako haro rinenge richidairira , asi hausi iwe unenge uchiri kutaura.  
Phenomenon iyi Varungu vanoiti  "Echo".
Kana unemari muAccount  asi usinga kwanisi kuiita Cash-Out. Inenge iri mari yako hayo asi hausiriwe unenge wakaibata.
Now i understand why VaMasiwa vakaiti inonzi "Eco"-Cash.

....Maungira emaDhora.

Masasi ekubatsirana - mari yeku snake park

Hanzi unotoona munhu achiwana time yekunoona nyoka ku snake park asi achishaya nguva yekunoona vabereki kumusha. Vanhu itai mushe imi.

masasi ekupenga haufe wakawana umwe anenge ini

Woramba munhu, wotonzwa achiti "haufe wakawana mumwe anenge inini".
Ko mumwe anenge iwe ndomudii ini ndichitokurambira zvauri?

US Election - zanu fp pfee

USA Election Current Update
Donald Trump - 18.5%
Hilary Clinton - 26.5%
Zanu Pf - 55.0%

Bond Notes - tsumo

Hedzinoi tsumo dzema Bond Notes:
...................................................................
  1.  Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond 
  2. charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena 
  3. Igaroziva kuti bond haricrosse boarder
  4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye 
  5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye 
  6. Aive ma bearer ave mabond 
  7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
  8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond 
  9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
  10. Akupa  US Dollar ndewako .


enda unogezera shure

Amai vaigeza nemwanakomana wavo, ndokuti: "Enda unogezera kumashure usaone chunhu".  
Vakazoti vakotama vachida kunonga sipo, zvikanzi nechikomana: "Chinhu chenyu chave kuno, zvino ndogezerepi*?

Bond Notes - mushonga wemakonzo

Nhasi ndarohwa nehana kuseni ndirere. Pane munhu anga achideedzera achitengesa zvanzi 
"Wauya mushonga wemakonzo, wemapete newemasvosve. Vachada Bond tinaro rinouraya Economy ipapo ipapo"

Get nyambo in your inbox!