Find by tag

Watakurirei door?

Kwahi babaChatunga na Nyongolo naMzee vaifamba nemota vachibva vaita accident
saka hapana akakuvara vachibva vagaya yekurova road nenyawezi coz anga ari
manheru mota dzaifamba dzanga dzisingamire vaifunga kuti machinda three aya
matsola saka vasati vabva pavhuzhi babaChatunga vakagurunura radiator dzikati,
"ngativhaye",Nyongolo dzakabva dzati chimbomirai dzichibva dzabvisa seat,Mzee
dzichibva dzakwachura door vachibva varova road,Mzee dzanga dziri confused (as
usual) dzibva dzabvunza babaChatunga kuti sei dzatakura radiator, zvikanzi
nababaChatunga," ndaitira kuti time time vhati inenge yakula ndozorova kana
ndava nenyota", zvikanzi," ko Nyongolo watorerei seat?", dzichibva dzapindura
dzichiti," semunhu mukobvu ndinokurumidza kuneta saka ndichapota ndichimbogara
paseat", machinda two aya akabva abvunza Mzee kuti," koiwe urikungobvunza sei
watora gonhi ?", zvikahi naMzee ,"ndaitira kuti kana kwavakupisa ndozooovhura
window".

Masikati here kana manheru

Hanzi vamwe blaz vakaenda ku Kadoma vachibva pfanyas for the first time .So manheru sezvo kwaipisa dzakafunga kumbotonhorerwa dzichifamba famba mumastreets , dzichifamba kudaro dzakasangana nevarume two vanga vakadhakwa vachiitirana nharo , mumwe achiti
masikati mumwe achiti manheru . 

Saka vakati rega tibvunze blaz uyo ari kubva uko zvikanzi " nhai blaz masikati here kana kuti
manheru ?" Blaz nekupusa vakabva vati " Handisikuzivawo ndasvikawo
kuno nhasi

Arghhh agoita imba mbiri?

hanzi paiva neumwe rich man akati kune umwe poor man, "taura anything chaunoda kuti ndikuitire, asi chaunenge wasarudza ichocho i will double that kuna neighbour wako." poor man akafunga kuti akati kuna rich man amutengere Benz neighbour wake aizowana 2 maBenz. akafunga kuti rich man amutengere imba akaona zvichimugwadza kuti neighbour wake aizowana dzimba mbiri. poor man dzakagara pasi dzichifunga kuti ndosarudza chii. akabata shaya akati kuna rich man, "o.k. ndaziva manje ndazofunga zvakanaka, ndinoda kuti undibvise ziso."

Mhanduwe wanofarira Moses Chunga

Kwanzi mhanduwe waifarira mutambo wonhabvu zvikuru kunyanya team yobhora yoDynamos asi waisasapota team asi Moses Chunga, saka wakauya Harareyo kuti wazowona Mozee achitamba nhabvu wachibva wandomuigira foja kuti anyatsotamba, zvino Blah Mozee akabva andokoriwa nofoja ruya perfomance ichibva yalacker, wakandonyunyiwa nokupinziwa bhora nopakati pomakumbopo Mhanduwe wachibva wagumbuka ndokuchibuda muStadium achipopota zvikanzi," haiwawo, Foja rangu rokutambisa ndichipa benzi ".

Ana Beverage nana Branch Manager

Kwahi vanachabvonga (anaTea boy) havachadi kuhi maTea Boy asi maBeverage Managers, ana hwiramiti maTree cutters vohi maBranch Managers.

Independent Member of Parliament

Kwahi ko Independent Member of Parliament inodamwa ichihi chii muchishona?
Zvikahi nevaya,"Nhengo inomira yoga".

Quarter Chicken

kwahi imwe blaz yaonekwa ichidya quarter chicken yenguruve papublic pasina vanhu.

Mukoma Mose vapinda paBelgium

Moses Chunga paakaenda kuBelgium akabvunzwa nema-journalists achingosvika paAirport. 
"So how popular are you sir?" 
Mukoma Moze ndokuti: "Not only am I popura in Zimbahwe, I am also popura in other countries such as, Gweru, Kwekwe, Mutare, Kadoma and Bhuruwayo."

Ndiani akadaro?

Pane mumwe muPolitician akanga aita mbiri yekuti akabvunzwa mubvunzo iye anopindura nemumwe mubvunzo , so boyz dzenyuzi dzakati regai timbono interviwer vakuru vaye tione kuti ndezvechokwadi here.

Vakasvika vakabvunza mubvunzo wavo wekutanga vachiti "nhai vakuru  ichokwadi here zvinonzi mukabvunzwa mubvunzo munopindura nemumwe mubvunzo ?" vakuru vaye ndokubva vati "ndiani akadaro ?" 

Captain Moze

Blaz Moze padzakanga dziri captain weSquad manje, vakazomboenda kunze kwenyika
kunotamba gemazo saka paintroduction kuna President weikoko kune mamwe
maplayers:
"Thisi wazi Vitalis Takawira, this was Peter Ndlovu,this was Peter Fanwell".

Ku luza weight

hanzi one day bob, nyongolo na muzee vakaenda kuna dr hitler zvikanzi "dr tinoda kuluza weight pliz tipeiwo zano", dr hitler vakati, "iyi hainetse vakomana imi mhanyai 30km everyday for 30 days and everything will be ok." after 30days dziya bob aka fonera hitler akati "thank you very much doctor i have lost weight and i'm now fit and feel young." nyongolo akafonawo achitendawo achiti aive aluza 40kg's. muzee akazofaona achiti "ndinokutendai chaizvo doctor nezano renyu vadzimayi vangu varikufara nemachinjiro andaita, kana mabhebhi ari  ungondisekerera." dr hitler vakati "aiwa muchitendeiko shefu?" 
muzee akabva ati "asi ndine problem imwe doctor, i'm now 3000km away from home."

Zvituko

  1. Baba vako vanonyepa kuti varikuenda kubasa ivo vachinotambisa kite kumabvuku.
  2. Wakazvarwa naambuya amai vaenda kutsime.
  3. Ndosaka wakanyera amai vako kuti mubhedha unonzi sleeping, munhu asina kupfeka anonzi empty.
  4. Face inenge kumbare.
  5. Wakaramba mukadzi nenyaya yekuda kuzvibikira.
  6. Unonyebera vanhu kuti unogona muchikoro iwe uchiita basa rekudrawer zvandinenge ndanyora mubhuku rangu.
  7. Hunduwe isina chigaramachende.

Ndaipa tyawo pano

Pne mumwe muchinda aipfuura nemumakuva ekumbare ..paakaona mumwewo munhu akabva afara kuti vachafamdidzana nekuti aitya. akabva kumunhu uye ndaita rake ngatifambei tose because ndangandiri kutya kudarika ndenga

mumwe muchinda uye ndokupindura achiti neniwo pandakange ndichiri mupenyu ndaitya kudarika pano ndenga .

Glass Shoe yangu yatsemuka!

Kamwe kakomana kakanga kanemusikanzwa kakatenga glass shoe yaigara ichi
penya. Saka kaipota kachinoisa tsoka pasi, pakati pemakumbo evasikana
vakapfeka maskirts koudza musikana kuti akapfeka brugwa rerudzii. Wainzwa
koti, Mary nhasi wakapfeka green, Tariro wakapfeka red.

One day akaita mistake ndokusangana nekasikana kasina kupfeka brugwa.
Mukomana akachema iyeye " Maiweeeee bhutsu yangu yatsemuka"

Wasu nema monkey

Kwanzi Wasu akange achipfuura nekuWarren Hills ndobva aona tsoko. Akabva asangana nemumwe wake kwakuchimu  explanera manje.
Kwanzi "ndapfuura ngepaWarren Hills kwakuchiona tumamonkey ndobva ndatufrightener ndobva twastater kungoclimber climber mabranches"

Get nyambo in your inbox!