Find by tag

Bond Notes: kubuda color

Zvenyu zvekut munowerenga Mari uchiisa mate pachigunwe zvapera!! Ku Bond note chigunwe chosara chiri Green kunge wanga uchitemha Nyevhe

Bond Notes - roja rajamuka

Dear Roja

Mari yangu ndoida in US$ not in bond notes


Reply

Dear landlord

Kana imba yenyu ikuAmerica ndichakupai US$ asi kana iri muzimbabwe ndichakupai bond note.

Bond Notes - kukumbira mari

Yedu yekukumbira Mari pagroup re family iyi, nhasi ndati kunamai vaMadam vangu Mhamha ndokumbirawo  'bond' foni yangu yabva yanyora 'bonde' vanhu vese vari kupopota. Ndabva ndabudiswa mugroup.

Bond Notes: Mazita anoenderana nenguva yatiri

Kune wachangobara kana warikutarisira, hawo maazita anofambirana nenguva:

 • Bondnashe
 • Tawanabond
 • Tabondwa
 • Bondmore
 • Bondwell
 • Bondelina
 • Bondlyn
 • Bondikelelo
 • Tabondzwa
 • Takubondwa
 • SimbanaBond
 • Bondknows
 • Bondfree
 • Bondward
 • Bondson
 • Bondington

Bond Notes: Tsumo dzema bond

Tsumo dzema Bond Notes:
 1. Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond
 2. Charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena
 3. Igaroziva kuti bond hari crosse border
 4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye
 5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye
 6. Aive ma bearer ave mabond
 7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
 8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond
 9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
 10. Akupa  US Dollar ndewako .

Bond Notes: Mighty Warriors bond score ku Cameroon

Mighty warriors scored vakarambirwa hanzi score renyu harishande kunoku iBond score.

full story: http://www.herald.co.zw/mighty-warriors-robbed-in-yaounde/

Masasi ekupenga: Mitauro yandinogona

Babie ndinotaura 3 ma Languages (mitauro)

 • Shona
 • Rough
 • NeNhema

Zvinhu zvinoratidza kuti hawusati wava nemari

12 Things that will let you know kuti hausati waita mari, imbodzikama.
1. Ukaona uchivhunduka murungu
2. Ukaona uchiri kutenga mu shop/supermarket inobvunzwa receipt pa door
3. Ukaona mu Phone yako musina kana one message ya teacher na headmaster vemwana wako.
4. Ukaona uchigara imba ine ma burglar bars
5. Ukaona uchigara muimba ine sitting room inedoor rinonanga mu main bedroom
6. Ukaona uchidyira mu sitting room uyezve mumba mako musina dining room ne table yacho.
7. Ukaona une musikana webasa one uyezve ari iye anoita futi zve garden nekugeza mota
8. Ukaona uchidira fuel ye $5 zvichidzika
9. Ukaona mumba menyu muchidya type one yenyama pa meal uyezve muchidya more than 1 loaf pa Zuva. Chingwa hachifanire kuwanda kudarika zvinoiswa pakati pechingwa.
10. Ukaona kwaunogara kusingawanikwe ma billboards e perfume
11. Ukaona uchi scratcher airtime kuti u juice 
12. Ukaona bank manager asina phone number yako mu phone make.

Huwori hwakatanga paGreat Zimbabwe

Corruption (huwori) haina kutanga nhasi. I'm sure great Zimbabwe kuzomira isina simende was not the initial design but some corrupt official akadya mari ye simende ikatozovakwa pasina. 

Surgery - mazita avana chiremba

Imagine  the day before u have major surgery you are introduced to the team that will be performing it .
Dr Urayayi
Dr Kufa
Nurse Marufu

Unenge ucharamba surgery yacho 

Bond Notes - Dudu muduri katswe

Du-du muduri !!!!
 Katswe !!!

Du-du muduri

Katswe !!! 

Rand muduri !!!
 
Katswe!!!!! 

Pula muduri !!!!

Katswe !!!! 

USA muduri 

Katswe!!!!! 

Bond muduri !!!!!!

Tozotamba mangwana ndadedzwa na mama

Nhamo yekupedzisira

Wakamborohwa nenhamo here kushaya pekutangira kushaya zvekuita , kugumirwa kuedza zvese zvichiramba ,kusvika pastage yekuda kutengesa calendar 

Vanhu vari ku batwa sugar diabetes

Chinoz: Ndirikutya kuenda kuchipatara, vanhu vakawanda varikubatwa sugar these days. Nemadiro angu eSadza ndogona kubatwa Upfu.

Wakurunga here?

Rimwe benzi rakatenga sugar 20kg, rikadira murwizi. Rakabva ratanga kunwa mvura rikanzwa isinganaki, rikabata musoro rigere pasi richichema.
Pakabva pasvikawo rimwe benzi, rikabvunza kuti unochemei? Iro rikati ndadira 20kg yesugar murwizi asi mvura haisi kunaka. 
Zvikanzi iwe unenge unonyanyisawo kupenga! Wakurunga here?

Masasi ekupenga - pastor vachidzinga dhimoni

Pastor vaiedza kudzinga demon , " mweya wepoverty out!!! Demoni rikati ndoendepi imi makapfeka bhachi remubhero"