Find by tag

ukaiswa shuga mumukanwa...

kwahi panyaya dzeservice idzodzi-idzi vamwe kule-kule vakanga vagarisa saka vakazopindwa nemunyati wekubata kazukurusikana chibharo, time-time yakazoketwa kuti ndiyo yavajingirisa, vachibva vangwatwa ndokukandwa zandezi, zuva recourt rasvika kule-kule vakajamuka vakati mayazi kazukulezi kakadonhera pamunyati, amajasitiriti vachibva vati," ko zvamakaona kadaro makadii kukadzinga?", zvikanzi nakule-kule, "a-ah koiwe ukaiswa sugar mumukanwa haunanzviri?"

Sentence ina shuga

Teacher: Simba ndipewo sentence ine izwi rekuti 'sugar'. 
Simba : amai vakunwa tea. 
Teacher: saka izwi rekuti 'sugar riripapi apa?. 
Simba: muTea imomo mune sugar

Chinoz - shuga imarii

Chinoz akapinda mu restaurant for breakfast ndokubva asvikogara pachair.Waiter akabva auya
Waiter:Goodmorning Sir,what can l get you?
Chinoz:Goodmorning to you too,ko cup ye tea imarii?
Waiter:$1.50
Chinoz:ko sugar yacho?
Waiter:kana matenga tea ,sugar is for free,mahara hatitengese .
Chinoz:Good,ndipe 1 cup yetea ne4kgs dzesugar

isa yese

Unotonzwa mumwe munhu achichemerera kuti isa yese isa yese ini ndini ndoiwana kupi ini ndichitoita  zvekupimirwawo sugar yacho handisirini ndakati kutonhore kaa ini