Find by tag

Mukomana avharirwa nemvura ari kwe bhebhi

Pane muface akaenda kumba kwebabie kudinner. Vapedza kudya, mvura yakatanga kunaya heavy zvikanzi namomz webabie chingorara pano idzo dzikabvuma.
Momz vakaenda kunogeza maplates, babie rabva ranowaridza bed, dzimuface dzikasara mudining.
Momz nebabie pavakadzoka vakaona musina munhu, vakatsvaga vakamushaya. Vakazoona munhu achipinda akatota zvekupenga, babie dobva rabvunza kuti wanga uripi zvikanzi:
"Ndanga ndamboenda kumba kunoudza mama vangu kuti handichakwanisi kuuya kuzorara kumba nenyaya yemvura"

Get nyambo in your inbox!