Find by tag

kuda zvinhu - ma instructions emu chimbuzi

Zvimwe zvinhu zvinonyorwa mumapublic toilets zvinopedza power, ndakapinda pane imwe public toilet pamarket , ndakat ndichingovhara door ndiri mukati ndakaona rakanyorwa kunzi "LOOK UP" ndakabva ndatarisa mudenga ndikaona makanz "LOOK TO THE LEFT" ndakabva ndatarisa kuruboshwe ndikaona kwakanzi " LOOK TO THE RIGHT" ndakatarisa kurudyi wanikwe kwakanyorwa kunzi " LOOK BEHIND" ndiri kuti rega ndione kuti kumashure kwakanzi kudii ,hezvo wanike ndiko kwanga kuine mashura anga akanyorwa kunzi " ZVINO UCHAMAMA NGUVAI ZVAUNODA NYAYA KUDAI !!"