Find by tag

N'anga uchatambura kwemakore gumi

mumba masangoma:
MURAPWA: Asekuru ndauyawo kuti ndizonzwa kuti upenyu hwangu hwuri sei pamberi apa!
N'ANGA: "Iii mzukuru,ndiri kuona uchimbotambudzika zvakaoma kwemakore gumi!!"
MURAPWA:"Asi zvichizoita nani here kana 10years dzacho dzapfuura?"
N'ANGA:   "Hongu,zvichaita nani nokuti unenge wajaira!"

Get nyambo in your inbox!