Find by tag

basa chiiko nechirungu?

PAITA BASA:

Work - Basa
Job - Basa
Employment - Basa
Profession - Basa
Task - Basa
Role - Basa
Duty - Basa
Occupation - Basa
Purpose - Basa
I don't care. - Handina basa nazvo.
It doesnt matter. - Hazvina basa.
Troublesome - Panebasa
Condolences - Nemabasa
Acts - Mabasa
It's challenging - Ibasa chairo.
Hectic - Panebasa
Thank you! - Maita basa!

Saka basa chiiko nechirungu?
Zvariri basazve kutsvaka zvinoreva basa nhai.
Panebasa shuwa!

Ko kuri sei kumabasa?

Get nyambo in your inbox!