Find by tag

Bond Notes: Tsumo dzema bond

Tsumo dzema Bond Notes:
  1. Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond
  2. Charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena
  3. Igaroziva kuti bond hari crosse border
  4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye
  5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye
  6. Aive ma bearer ave mabond
  7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
  8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond
  9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
  10. Akupa  US Dollar ndewako .

Get nyambo in your inbox!