Find by tag

chipatara

mumwe  murume akaenda kuchipatara kundopiwa maresults ake mushure mokutorwa ropa zvikanzi,vakuru muviri wenyu masoja ZNA 
hamuchina,mapurisa ZRP hamuchina chasara mapurisa ekanzuru.Dai uriwe waizvitora sei?