Find by tag

*WAKURA ZVAKADII* pindura tinzwe... 1. 5c taiti imarii kudhara a) 5past B) 5 shereni C) 5 zuka 2. Blue ribbon chii? a) mukaka b) upfu c) iflour 3. Imarii shereni? a) 10c b) 20c c) 50c 4. Ezra Tshisa Sibanda aiwanikwa pachirongwa chipi ? a) chemhuri? b) Ezomgido c) zviziviso zverufu 5.Tsuro yaiwanikwa pamari ipi? a) $2 b) $5 c) 5c 6. Munomuziva Thathanka? a) boxer b) wrestler c) footballer 7. UmaNgerengere ngubani? a) ngezivuzayo b) ngogubuzela c) ngumasawa 8. Ukatumwa Aroma unenge watumwei? a) chingwa b) sipo c) mafuta 9. Vadiki chete yaibuda kuradio ipi? a)radio 3 b)radio 4 c)radio 2 10. Soapie yaidikwa zvakanyanya yaiva na Castilo naCC ndeipi ? a) days of our lives b) santa Barbra c) miami sands 11. Shangu yekuendesa kuchikoro yaiva nemukurumbira asi isingapolishwi? a. sandak b) tenderfoot c) grasshopper 12. The A-Team yaiitwa kumanguvai ? a) 5pm b) 12pm c) 3pm 13. ....uya mweya komborera. a)gospel song b) Nation anthem c) poem 14.Mari yebepa yakanga iry yegreen imarii? a) $5 b) $10 c) $2 15.Mbuva yemangayi yaiiswa mubepa reyi.? a) flour b) rice c) sugar Kana ukawana 8 zvichidzika 😂😂😂😂 nyarara hako uchiri mucheche

Get nyambo in your inbox!