Find by tag

Handi bhadharwe overtime

Vamwe officer vaidzinganisa mbavha. Vaapedyo nekuibata vakabva vamira, vanhu vaitera vakasvikomirawo vakabvunza officer kuti mamirirei manga makuibata wani. Zvikanzi na officer 4 dzachaya ndapedza basa handibhadharwe overtym.

Get nyambo in your inbox!