Find by tag

kurovero door re kombi

umwe blazo akapinda mukombi kwakurovera doo, achivhara zvikanzi na hwindi:

 ''nhai mudhara fridge  yekumba kwenyu munorovera saizvozvo here?", zvikanzi na blazo: 

"handisati ndamboivhara ndirimukati!"