Find by tag

Tsumo - vapositori vs mapurisa

 • Kurova kunoda kwa John Cena, kwaMadzibaba kunoponjesa Mapurisa
 • Chirove chigokurovawo
 • Kupusa kwevane button stick, kudenha vane tsvimbo gozha.
 • Mupurisa asingadzikame, anofira mumaoko eMapostori
 • Chiripo chavawana, Mapostori haangorove Mapurisa.
 • Kwava kusakara kwe tsvimbo, sedzisakambo shanda pa kirawa.
 •  Ane Mupostori ndeane wake, kudeedza Mupurisa kupedza nguva.
 • Chinono chine ma Officer, Mapostori akarova achitiza.
 • Tsvimbo inopihwa anodenha vari kunyengetera.
 • Mwana waChihuri muranda kumasowe.
 • Kunamata kunamata havo,mapostori kudenhwa pasowe anorikita munhu.
 • Panorangwa mwana waChihuri, hwindi teerera.
 • Mupurisa rudzi,anozvara mwana anorohwa.
 • Mupurisa kuroverwa pavanhu hunzi nditandirwe tsvimbo.
 • Tsvimbo muti unorova waunoda.
 • Chidamwoyo mupurisa akada marwadzo.

Get nyambo in your inbox!