Find by tag

Mbavha ndeipi apa?

Ndiani mbavha apa:
Mukomana aitengesa hove 3.3 kgs achida $10. Mdara wemota obva amira achida hove akati isa kuboot wouya kuzotora mari. 
Mkomana obva oisa hove pasi pemota ovhara boot, Mdara obva atiza asina kubhadhara achiti hove dzaamo!!!! 

So mbavha ndeipi

Get nyambo in your inbox!