Find by tag

Bonus revanhu vano farira whatsapp

Ndaona payslip yangu yakanzi bonus 100MB data, pandabvunza zvakanzi takaona kuti munenge munokoshesa whatsapp kupfura basa renyu! Ayas ende ndarwadziwa!