Find by tag

Handibudi panze husiku

Mhofela ne shamwari yake vakanga vakagara pamoto vachimwa havo ngoto (7 days). Mbuya va Mhofela vakanga votsumwaira vari pamoto zvikanzi:
Mhofela: mbuya chiendai munorara muchawira mumoto.
Mbuya: Ndakamirira chi-5Litre changu chamuri kunwira doro. Ndochemba yangu handirari ndisinayo. Handidi zvekubuda buda panze husiku!!!!

Get nyambo in your inbox!