Find by tag

Vana vechikoro vanonyima

 Ndiani anonyima pavana vechikoro ava:
1.Mockery anotakurira rice mugaba recamphor...
2.Mercy anodyira mangai muhengechepfu achinyepedzera kufura madzihwa...
3. Trynos anotakurira mazoe muchigubhu cheharpic...
4. Kumbirai anotakurira majigizi mubepa resurf....

Get nyambo in your inbox!