Find by tag

Kwaiva nehondo here?

Mai Taku: "Askana, ndiani arwara zvandaona mufundisi achibuda mumba menyu mangwanani?"
Mai Tino: "Mind your own business! Menyu zvamakabuda musoja nezuro, maiva nehondo
 here?"

Get nyambo in your inbox!