Find by tag

Gogo vachipa mutyairi nzungu

Mbuya vakagara zvavo pakadoma just
behind the Kombi driver vaine zvavari
kudya havo.
GOGO: oooh tambira
mwanangu (Vachidaro kuna driver)
vachi mutambidzadriver nzungu shanu,
DRIVER: maita basa zimhandara
(achitambira ndokudya)
GOGO:tambira futi mutyairi (vachimupa
nzungu nhatu) driver anokanda mukanwa.
DRIVER: nhai GOGO manga
matengerei nzungu muchiziva kuti
hamukwanisi kudzidya?
GOGO:haiwawo mwanangu, ndivoka
vazukuru vangu vanditengera
chokoreti ine nzungu, ndoyandiri kuti
ndikasvisvina nzungu dzasara
ndokupawo.

Get nyambo in your inbox!