Find by tag

MuNdebele achitaura Shona

Ndebele people in Harare speak Shona like this :
Zwakatanga pandakaona bana bachitamba panze ku Stungwiza, mumwe wacho so akavha aputa gedhi achita kutora bhora tjo! akavha adhumwa nemhota, bakatanga kuchema zwakandi nzwisa tsitsi vele hai ah. Tikavha tamuridzira song ya Pastor lokhuzeni Charamba iya yekuti puruka puruka puruka mweya unoyera.