Find by tag

Wasu vapererwa neye mhamba

Vamwe Samanyika vati vapererwa ngemari yemhamba vakazunza mabhurukwa
ose neamwe akasopedzisirwa kupfeka. Vakazunza zvekunge vachadimbuka
chuno nekubhowekana vakatanga kunamata kuna mwari vochoti:
 
"Mwari imwimwi mune favour Inga wani:
  • Abraham musharukwa zvake akakumbira mupwere imwi mukamupa. 
  • Uyu Jonah wakaitwa swallow ngeshark asi imi mukamuita vomit. 
  • Daniel akakandwa mugomba remalions asi imwi mukadziitisa noappetite. 
  • Kuzoti ari Eria kubvira mwaita wekuendesa kuheaven ngerocket.
Asi inini ndiri kundoda pondo basi yekuotenga mhamba imwi mwochondinyima . 
DIKO MWARI MWUNEFAVOUR"

Wasu wachiita complain kuna God

WASU ACHINAMATA:

Mwari imwimwi diko mune favour.
Ingawani Abraham musharukwa hake akakumbira mupwere imwimwi mukamupa.
Uyuwo onini Jonah wakaitwe swallow ngeshark,digestive system ikaite malfunction kwakuite vomit.
Mukoma Dan akaitwa throw mugomba remahungry lions,imwimwi mukadziite lose appetite.
Iye Moses hatimboreketi bah,akanera mvura ngendonga ichibva yaita separate nepamiddle kuzoti ari Elijah haaaaaaa, kubva mwaite wekusenda kuheaven ngerocket.
Asi inini hangu wasu ndiri kuda pondo basi yekunera Zed imwimwi mwakundiite deny. 

Ngenyi Mwari muchidaro.

Get nyambo in your inbox!