Find by tag

Wasu vapererwa neye mhamba

Vamwe Samanyika vati vapererwa ngemari yemhamba vakazunza mabhurukwa
ose neamwe akasopedzisirwa kupfeka. Vakazunza zvekunge vachadimbuka
chuno nekubhowekana vakatanga kunamata kuna mwari vochoti:
 
"Mwari imwimwi mune favour Inga wani:
  • Abraham musharukwa zvake akakumbira mupwere imwi mukamupa. 
  • Uyu Jonah wakaitwa swallow ngeshark asi imi mukamuita vomit. 
  • Daniel akakandwa mugomba remalions asi imwi mukadziitisa noappetite. 
  • Kuzoti ari Eria kubvira mwaita wekuendesa kuheaven ngerocket.
Asi inini ndiri kundoda pondo basi yekuotenga mhamba imwi mwochondinyima . 
DIKO MWARI MWUNEFAVOUR"

Get nyambo in your inbox!