Find by tag

Ndiani akadaro?

Pane mumwe muPolitician akanga aita mbiri yekuti akabvunzwa mubvunzo iye anopindura nemumwe mubvunzo , so boyz dzenyuzi dzakati regai timbono interviwer vakuru vaye tione kuti ndezvechokwadi here.

Vakasvika vakabvunza mubvunzo wavo wekutanga vachiti "nhai vakuru  ichokwadi here zvinonzi mukabvunzwa mubvunzo munopindura nemumwe mubvunzo ?" vakuru vaye ndokubva vati "ndiani akadaro ?" 

Interview yemunhu ari kutsvaka basa ne demo

Unomunyima sei basa akadai uyu......
In an interview:

Q: Vakuru, basa riripano nderekutema nekugobora miti, manje hameno kana makamboriita before because rinoda physical fitness, makamboshandawo here basa rakadai?
A: Yah, ndobasa rangu chairo, ndakarishanda kwemakore.
Q: Maishanda kupi?
A: Ndakasevenza ku, ku, ku, kwainzi ku, ku Kalahari Forest, ku Botswana.
Q: Do u mean 2 say Kalahari desert?
A: Heya imi munoziva rava desert ka? Raiva sango rese riya, tisu takaritema kusvika rizonzi desert.
Q: So for how long did u work there? I mean your experience?
A: 34 years!
Q: How old are you?
A: Ndine 28 years.
Q: So how come kuti your work experience is more than your age?
A: Ndairova maovertime

Get nyambo in your inbox!