Find by tag

N'anga yaka ngwara

Imwe n'anga yakanga isina chirwere chayaitadza kurapa,asi pachirwere chimwe chete yaida $2 000.Kana ikatadza kurapa chirwere chako yaikupa mari yava $4 000. Zvino vamwe baba vakati regai ndimbodya mari yen'anga mahara, dobva vati ndinoti kana ndadya chinhu handinzwi taste. Zvikanzi nen'anga, bvisai mari yenyu. Akabvisa. zvikanzi nen'anga torai mushonga pasherefu namba 12 munwe ka1. Vakatora vakanwa vakanzwa iri weti. Vakajamuka vachiti... murikundi nwisa weti, zvikanzi warapika wavakuziva kuti wanwa weti chienda.
Baba vakaenda vasina kana mufaro.Next vakafunga zano, mangwana ndokudzoka. Kwakuti ndine dambudziko rekukanganwa zvakaitika nezuro chaiye. N'anga ikati bvisai mari. Vakabvisa. Zvikanzi.... torai mushonga pasherefu 12 munwe. Baba vaye vakati.... Number 12? Aaa moda kundimwisazve weti futi zvikanzi warapika chienda.........

Zviroto - unomuka wakatota chete!

Ukarota urimundege, haumbomuke urimundege.
Ukarota uriurimumota, haumbomuki urimumota.
Ukarota uchidzingirirwa, haumbomuki wakuneimwe nzvimbo.
Asi the only dream comes true kurota uchiita weti! Unomuka wakatota chete

Get nyambo in your inbox!