Find by tag

Mai vanoda rubatsiro

Ndevapi Amai vanoda rubatsiro aps:

 1. Vanotamba paroad show
 2. Vanoyamwisa mwana vakamira
 3. Vanorasira masadza mugarden
 4. Vanotsvaira yard vachiimba kuma 4am
 5. Vanonanika magumbeze aitirwa weti nemwana vasina kuawacha
 6. Vanobvisa mwana madzihwa nehembe yaakapfeka
 7. Vanonwa mvura nechigubhu chinogara nemvura mufridge
 8. Vanopukuta patable nechikorobho
 9. Vanorega macalender emakore akapfuura akaturikwa kumadziro
 10. Vanoswera vakasunga pulling socks mumusoro
 11. Vanoenda kunotenga chingwa vakapfeka night dress
 12. Vanoenda nemwana wavo kunonamatirwa naPastor wavanogara vachinyeya kuti haana mweya.
 13. Vanorara vasati varatidza muenzi paacharara
 14. Vanoenda kunopopotera murume kubasa
 15. Vanoshandisa matooth pick vachidzosera mugaba mune mamwe
 16. Vanoenda kunhamo kumusha vodzoka munhu asati avigwa
 17. Vanokumbira mvura yekubika cerevita yavo panhamo
 18. Vanogezera mazino mukitchen sink

Get nyambo in your inbox!