Find by tag

Gore remi bvunzo

gore remibvunzo heyo mimwe mibvunzo:

1. Ko munhu anokwanisa kuchema here kana ari pasi pemvura? 

2. Ko hove dzinombonzwawo nyota here?

3. Ko sei shiri dzisingadonhi padzinenge dzakarara mumuti?

4. Ko sei imba ichinzi building asi iyo yakapera kuvakwa kare? 

5. Ko pavanoti chikafu chembwa chitsva uye chava kunaka zvakawedzerwa, ndiani anenge achiravira?

6. Kuudza munhu kuti ndinokuda hausi mubvunzo asi sei vanhu vachitarisira mhinduro?

7. Ko sei glue risinganamiri mugaba raro?

8. Kana muchiti mari haimeri mumiti, Ko sei mabank aine mabranches?

9. Ko sei tichiwana nzvimbo dzekupaka mota pamabhawa asi mutemo usingabvumiri kuti munhu achaire mota akanwa doro?

10. Ko sei mvura inopisa ichidzima moto asi paraffin inotonhora ichiutungidza?

Ma problems ese disappear - Gore rinopera na 6

Chimbo tora kanguvana ucherechedze makore apfura akapera na 6 kuti anga akadi.......
1976 - Chimurenga war
1986 - Drought
1996 - ESAP
2006 - Hyperinflation
2016 - ????
Kunenge kwakaipa gore rino! Ndikunzwe futi uchiti maproblems ese disappear. 

Get nyambo in your inbox!