Find by tag

Highlanders yakarova Dembare (September 2016)

Kuwe Mzukulu wami. Kunjani khonangapho e Goli? Wena nguwe ohlala usizwisa ukudla okumnadi kwamakhiwa lesingakwaziyo.
Kukhona esengikuzwile ngapha ekhaya engicela ukuthi usiphathele khona ngekhisimusi, kuthiwa yi Dembare. Wonke umuntu engihlangana laye uyabobotheka esithi sidle I Dembare.
Njengoba lathi silawe mzukulu wami sicela ukuthi singasaleli, usiphathele ama Dembare amabili.
Yimi ugogo wakho ekhaya.

Get nyambo in your inbox!