Find by tag

Bond Notes - mushonga wemakonzo

Nhasi ndarohwa nehana kuseni ndirere. Pane munhu anga achideedzera achitengesa zvanzi 
"Wauya mushonga wemakonzo, wemapete newemasvosve. Vachada Bond tinaro rinouraya Economy ipapo ipapo"

Mushonga wezvikomba

Pane blazz apfuura achisheedzera kuti arikutengesa mushonga wemasvosve wemakonzo newezvikomba....ndamumisa ndichida kuona mushonga wezvikomba wane irekeni.....

masasi ekupenga: mushonga wezvikomba

Pane blaz vapfura vachisheedzera mshonga wemasvosve , wemakonzo newezvikomba ndamumisa ndichida kuona wezvikomba wanei irekeni

Get nyambo in your inbox!