Find by tag

To those abazi isiNdebele
We are having idili at home and we been waiting for our father as an elder to come and lead the proceedings, unfortunately his leave wasn't granted and he sent us a letter that read
"Angisakwazanga ukuza ngoba umsebenzi umningi lapha efemini ngalokho amaboss athi ngeke ngikwazi ukuza lapho ekhaya, umfowethu omncane akathathe indawo yami umsebenzi wenziwe, inkomo ingahlatshwa"
Now we are all wondering ingabe uthi inkomo ingahlatshwa kumbe uthi inkomo ingahlatshwa uthini kahlekahle umdala sizani zihlobo kuyaphuthuma umsebenzi umile ngendaba yenkomo,  ingahlatshwa kumbe ingahlatshwa?

Get nyambo in your inbox!