Find by tag

mushonga weku booster businesse

Jonso aive neshop asi yaisatengwa nekuda kubooster business  akaenda kun'anga ndokunzi auye nechiropa chemunhu. Iye nekutya kuuraya munhu akabva aenda nechembudzi. Asvika kuye n'anga ndokuita zvayakaita zvikanzi mangwana chaiye uchaona maresults. Mangwana acho achisvika pashop akaona pasinga pindike nembudzi!

Mbudzi chena ne tema

Mdu: mbudzi dzako unodzipeyi dzakasimba kudayi
Ndaba: unoreva chena here kana nhema?
Mdu: chena
Ndaba: dzinodla uswa zvadzo
Mdu: ko tema ke?
Ndaba: nadzo ndodzipa uswa
Mdu: dzinogarepi so
Ndaba: chena here kana tema
Mdu: chena
Ndaba: muchirigu chikuru chiripazhe
Mdu: ko tema ke
Ndaba: nadzo dzinogara muchirugu chikuru chiripazhe

After a long silence 

Mdu: kana mhinduro dzichifanana nemhaka yeyi uchibvunzs kuti tema here kana chena?
Nda: nekuti chena ndedzangu
Mdu: Tema ndedzani saka
Nda: Nadzo ndedzangu futi

Uri mbudzi here?

Musikana atizira: Baba ndauyawo ndine nhumbu ya John
Baba: Wabvepi
Musikana: KuBikita
Baba : Ko John wakamuonepi
Musikana : Ku village kwedu achitsvaga mbudzi
Baba: Saka iwe uri mbudzi here?

masasi ekupenga - kufarisa sembudzi

Usafarise sembudzi inosimudza muswe ichikanganwa kuti ndiro bhurugwa

Get nyambo in your inbox!