Find by tag

unodya ku kambani kwako

Mumwe mudhara wechiMalawi akanzi ataurire vanhu parufu kuti food yashota iko ndokuti- 
"Pamusoloi mazibaba, pamusoloi mazimai ali kumoto. Tipeiwo zewe zenyu kuno! Nyaya ilipano ndiyakuti chikafu chashota. Saka zichaitika ndezekuti:
  1. Isu Webheliya tichaja nenyama
  2. Hama zemudhuze mudhuze zichaja nakabichi
  3. Wekule kule, zishamwali, masawhila, muno mose munoja kuzimba zenyu.
  4. Ko driver weZUPCO alipo?
Driver: Ehe ndiripo!!!
Vely good. Unoja kukambani kwako!

Get nyambo in your inbox!