Find by tag

Makwikwi ekumwa doro - Bocha vs Buhera

Veku Bocha nevekuBuhera vakawirirana kuti vaite makwikwi ekumwa doro.Mazuva emakwikwi ave kusvika vekuBocha vakatuma munhu kuenda kuBuhera kuti anonzwa kuti vekuBuhera vaive vagadzirira here.
Wasu akasvika akabvunza zvikanzi nevekuBuhera tava ready tatomirira zuva iroro. Asati aenda Wasu akapihwa sadza ndokudya. Apedza kudya sadza akaisirwa 25 litres yemasese ndokubva aimwa yese kuipedza. VekuBuhera vakashamisika kuti kune munhu anopedza 25 litres yehwahwa ega. Vakabvunza Wasu kuti: "ko nhai Wasu muchange murikukwikwidzawo here mumakwikwi ari kuuya aya"
Wasu akati:" kwete ini ndakadyirwa kumaprimary ekwedu"

Get nyambo in your inbox!