Find by tag

Mazai asina york

Pane wamwe blazo vaichengeta huku dzavo, sheshe(females) nemajongwe. Mazai adzai kandira, vaiatengesa kumusika. Blaz ava vakazongonzwa macustomer openga nekuti mazai akange asisina york. 

Bhudhi ava vakabva vatora bhazuka ravo ndokuriti paa, paa, pachirugwi chehuku. Zvikanzi: "Right, majongwe uku, sheshe uku, chindiudzai kuti ari kushandisa macondom ndiani."

Murwere wekuda mazai

Zvinoita munhu kana arwara akomana zvakaoma. 
Vamwe mai vakaenda koona murume wavo ainge arwara muchipatara. Vakamuigira mazai akakafraiwa zvakanzi nemurume wacho: "handisikuda akafraiwa dai mauya neakaboiliswa".
Mangwana mukadzi uya ndokuuya neakaboiliswa zvakanzi "aiwa dai mauya neakafraiwa ".
Ava mangwana acho mukadzi uya ndokuuya neakafraiwa neakaboiliswa zvakanzi nemurume wacho: "aiwa, amafraya aya dai ariwo amaboirisa aya akaboiler dai ariwo amafraya".

Get nyambo in your inbox!